M-X Producent akcesoriów dla gołębi

PILNE - ZMIANY ODDAWANIA SPISÓW


Dodano 25 marca 2020 o godz. 18:30

Koledzy hodowcy!

z uwagi na panującą epidemię Zarząd Oddziału Rumia-Reda wprowadza zmiany odnośnie oddawania spisów gołębi dorosłych polegające na: 

- odwołaniu zebrania w dniu 28-03-2020

- dostarczeniu spisów gołębi do osób wyznaczonych w poszczególnych sekcjach 

SEKCJA RUMIA: Romuald Bujak, Jan Semmerling 

SEKCJA REDA: Zygmunt Szymański 

SEKCJA MRZEZINO: Dawid Labudda 531-558-443


SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH I ROCZNYCH DERBY


Dodano 13 marca 2020 o godz. 19:30

Zarząd Oddziału informuje, że spisy gołębi dorosłych oraz 15-tki z rocznika 2019 zaobrączkowanych obrączką olimpijską należy dostarczyć na zebranie oddziału w dniu 28.03.2020 (sobota) o godzinie 17:00.

Spisy proszę przygotować w pięciu egzemplarzach, z czego dwa muszą być podbite przez lekarza weterynarii.

Uwagi do spisów:

- pierwszych 50 gołębi na spisie gołębi dorosłych będą zaliczane do Mistrzostwa Polski i Okręgu.

- Gołębie do spisu należy wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego wg wzorów podanych w Regulaminie Lotowo-Zegarowym PZHGP obowiązującego od roku 2012.

- Hodowca biorący udział we współzawodnictwie ogólnopolskim DERBY składa w macierzystym oddziale spis gołębi rocznych w ilości do 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby” - gołębie te muszą być również ujęte na ogólnym spisie gołębi dorosłych.